Bonus op het Werk

Een werkgever krijgt een bonus voor zijn inzet. De hoogte van deze bonus is afhankelijk van de bonusregeling en de status van de werknemer op 1 februari van hetzelfde jaar. Vaak worden bonussen per maand of per jaar gegeven.

Een bonus is geen gewoon loon, maar wordt vaak op seizoensbasis aan het loon toegevoegd, vooral als een werknemer bijzonder goed heeft gepresteerd. Het bedrag van deze betaling wordt gewoonlijk in percentages uitgedrukt. De regeling moet het maximumbedrag vermelden dat een werknemer kan ontvangen, alsmede eventuele voorwaarden waaraan moet worden voldaan. De bonus wordt gewoonlijk betaald als een percentage van de behaalde omzet.

Bonussen kunnen zeer waardevol zijn. Sommige bedrijven hebben winstepremies ingevoerd die 30% van de brutoloon bedragen, terwijl andere een lagere limiet kunnen hebben. Hoe dan ook, het is belangrijk om deze bedragen duidelijk aan alle werknemers mee te delen. Bovendien moeten de winstpremies gebaseerd zijn op een objectieve verdeelsleutel.

Een bonus is een stimulans die gebaseerd is op de prestaties van de medewerker. Een werkgever in de bouwsector bedacht een manier om medewerkers te belonen voor hun efficiëntie. Een loonbonus vereist dat medewerkers ten minste drie keer materiaal terugbrengen. Op deze manier kunnen medewerkers een bonus krijgen op basis van hun prestaties en niet op basis van hun leeftijd. De loonbonus is zowel sociaal als fiscaal, en het is een grote stimulans om efficiënt te werken.